Οι δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη φτάνουν σε υψηλά επίπεδα


287 δισεκατομμύρια ευρώ σε δαπάνες υγείας το 2010

Οι δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη έφθασαν στο προηγούμενο υψηλό ρεκόρ το 2010 στα 287 δισεκατομμύρια ευρώ. Περίπου 3.510 ευρώ ανά άτομο δαπανήθηκαν για την υγεία στη Γερμανία, δήλωσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία (Destatis) στο Βισμπάντεν με την ευκαιρία της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, οι δαπάνες για την υγεία το 2010 αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 11,6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) στη Γερμανία. Σε σύγκριση με το 2009, τα έξοδα αυξήθηκαν κατά 8,9 δισεκατομμύρια ευρώ ή 3,2 τοις εκατό, σύμφωνα με τον Destatis. Σε σχέση με τις δαπάνες υγείας ανά κάτοικο, παρατηρήθηκε αύξηση από 3.400 ευρώ το 2009 σε 3.510 ευρώ το 2010.

Οι δαπάνες για την υγεία φτάνουν στο προηγούμενο υψηλό με 287,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι δαπάνες για την υγεία έφτασαν στο προηγούμενο υψηλό το 2010. Παρόλο που η αύξηση 3,2 βρίσκεται στο πλαίσιο της μέσης αύξησης των δαπανών από το 2000 έως το 2009 (3 τοις εκατό), μακροπρόθεσμα το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης απειλεί να γίνει μια σοβαρή δοκιμασία για το κοινωνικό και οικονομικό μας σύστημα. Η αύξηση των δαπανών είναι σαφώς υψηλότερη από την ετήσια οικονομική ανάπτυξη (αύξηση του ΑΕΠ), έτσι ώστε αναπόφευκτα να φτάσει σε κάποιο σημείο το όριο αυτού που μπορεί να επιτευχθεί. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, το μεγαλύτερο μερίδιο των τρεχουσών δαπανών υγείας βαρύνουν τις νόμιμες εταιρείες ασφάλισης υγείας. Η νόμιμη ασφάλιση υγείας πλήρωσε 165,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ή 59 τοις εκατό, των δαπανών υγείας, με τις δαπάνες να αυξάνονται κατά 2,9 τοις εκατό, ή μόλις κάτω από πέντε δισεκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Μαζική αύξηση των δαπανών για κοινωνική ασφάλιση μακροχρόνιας περίθαλψης Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, η υψηλότερη συνολική αύξηση των δαπανών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης καταγράφηκε για την κοινωνική ασφάλιση μακροχρόνιας περίθαλψης στο 6% (αύξηση 1,2 δισεκατομμύρια σε 21,5 δισεκατομμύρια ευρώ). "Η δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε από ιδιωτικά νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς", αναφέρει ο Destatis στην έκθεση "Οι δαπάνες για την υγεία το 2010 αυξήθηκαν σε περίπου 287 δισεκατομμύρια ευρώ". Εδώ, οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά περίπου 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ (4,3% σε σύγκριση με το 2009) σε 39 δισεκατομμύρια ευρώ το 2010. Οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης εξωτερικών ασθενών ήταν μακράν οι κορυφαίοι αποδέκτες πληρωμών. Σχεδόν "κάθε δευτερόλεπτο των δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες στην υγειονομική περίθαλψη δαπανήθηκε σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης εξωτερικών ασθενών", σύμφωνα με την ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία. Από τις εγκαταστάσεις εξωτερικών ασθενών, 43,1 δισεκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν σε ιατρικές πρακτικές και 40,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε φαρμακεία. Από τον συνολικό όγκο δαπανών, οι εγκαταστάσεις φροντίδας εξωτερικών ασθενών (συν 7,6%) και οι πρακτικές άλλων ιατρικών επαγγελμάτων (π.χ. φυσιοθεραπευτές, επαγγελματίες θεραπευτές και λογοθεραπευτές) με 5,2% ήταν οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις σε σύγκριση με το 2009.

Η φροντίδα των ασθενών είναι ένας σημαντικός παράγοντας κόστους Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες κόστους στην υγειονομική περίθαλψη είναι η περιοχή των εσωτερικών ασθενών, η οποία περιλαμβάνει νοσοκομεία, γηροκομεία και εγκαταστάσεις πρόληψης και αποκατάστασης. Σύμφωνα με τον Destatis, οι συνολικές δαπάνες εδώ αυξήθηκαν κατά τέσσερα τοις εκατό στα 104,2 δισεκατομμύρια ευρώ και οι (εν μέρει) εγκαταστάσεις εσωτερικών ασθενών αντιστοιχούν σήμερα στο 36 τοις εκατό των συνολικών δαπανών υγείας, με την πλειονότητα να πηγαίνει στις κλινικές (74,3 δισεκατομμύρια ευρώ). Δεν εφαρμόζεται. Οι δαπάνες στον τομέα των κλινικών αποτέλεσαν πρόσφατα την αιτία διαμάχης σχετικά με τη μελλοντική δομή της ιατρικής περίθαλψης στη Γερμανία. Διάφοροι εμπειρογνώμονες ζήτησαν επίσης μεγαλύτερη δικτύωση των εξωτερικών ασθενών και των εσωτερικών ασθενών και συζήτησαν το κλείσιμο των κλινικών για τη μείωση του κόστους.

Συγκρισιμότητα των δαπανών για την υγεία Τα δεδομένα που παρουσιάζονται από την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία αντιστοιχούν στην έννοια που αναπτύχθηκε από τον «Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat)» που επιτρέπουν τη διεθνή συγκρισιμότητα των δαπανών για την υγεία Αναφορές Destatis. Οι δαπάνες συνεπώς λαμβάνουν υπόψη "όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες με σκοπό την πρόληψη, τη θεραπεία, την αποκατάσταση και τη φροντίδα, το κόστος της διοίκησης και τις επενδύσεις από τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης". Οι δαπάνες που δαπανώνται για έρευνα, εκπαίδευση ή για την κάλυψη του κόστους παρακολούθησης λόγω ασθένειας δεν λαμβάνονται υπόψη εδώ. Για αυτόν τον λόγο "οι δαπάνες υγείας στον υπολογισμό των δαπανών υγείας αποκλίνουν από τις δαπάνες των μεμονωμένων ιδρυμάτων κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως της νόμιμης ασφάλισης υγείας", σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. (στ)

Διαβάστε επίσης:
Αύξηση των δαπανών υγείας στη Γερμανία

Φωτογραφική πίστωση: Chris Beck / pixelio.de

Πληροφορίες συγγραφέα και πηγήςΒίντεο: Organic food - hype or hope? DW Documentary


Προηγούμενο Άρθρο

Η ακμή είναι ιδιαίτερα άσχημη το χειμώνα

Επόμενο Άρθρο

Προσβολή των μικροβίων στην πανεπιστημιακή κλινική στο Μάνστερ: μωρό άρρωστο